O nás

Kdo jsme

Obchodní společnost Bohemia Iuris Kapitál, a.s., IČO: 63078724, kancelář Praha 1, V Jámě 5/699, působí na trhu od roku 1995 ve spolupráci s partnerskými společnostmi, advokátními kancelářemi, auditory a daňovými poradci a znalci. Bohemia Iuris Kapitál, a.s. je dlouholetým aktivním členem např. Svazu průmyslu a dopravy ČR (představitel společnosti pracuje v expertní komisi svazu pro legislativu), Národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC se sídlem v Paříži), kde představitel společnosti je členem dozorčí rady. Tým Bohemia Iuris Kapitál, a.s. představují korporátní a ekonomičtí specialisté, kteří mají mnohaleté praktické zkušenosti i teoretické znalosti z daných oborů a působení v různých firmách.

Poskytované služby

Společnost poskytuje služby v oblasti např.:
• přehodnocování a řízení strategie společnosti, plány a rizikové faktory společnosti, roční rozpočty a podnikatelské plány, strukturování transakcí
• restrukturalizace firem, koncernové struktury, mezinárodní vztahy mezi firmami v rámci EU i mimo, přeměny společností
• příprava, průběh a zpracování Due Diligence obchodních
• vedení účetnictví a poradenství v této oblasti
• finanční plány a financování, zpracování bilančních a finančních analýz včetně právních souvislostí, bankovnictví a cenné papíry
• analýza dokumentů
• smluv a činností včetně navazujících vztahů
• monitorování a pomoc při řešení potenciálních střetů, zájmů exekutivního vedení, členů představenstva (správní)